Samsun Kültür Turizm A.Ş.

+90 362 457 66 33
<>

HABERLER & DUYURULAR


BÜYÜKÜEHİR BELEDİYESİNDEN BAFRALI ÜRETİCİLERE DESTEK

14.05.2016 08:10

Samsun Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan k?rsal kalk?nman?n desteklenmesi amac?yla üreticilere silajl?k m?s?r, karabu?day tohumu, polen tutucu tuzak, kraliçe ana ar? ve ar? otu da??t?m? yap?ld?.

BÜYÜK?EH?R BELED?YES?NDEN BAFRALI ÜRET?C?LERE DESTEK

Bafra Ziraat Odas? nda gerçekle?tirilen programa Bafra Belediye Ba?kan? Zihni ?ahin, Samsun Büyük?ehir K?rsal Kalk?nma Daire Ba?kan? Mehmet Akif Özdemir, Ziraat Odas? Ba?kan? Osman Tosuner, Samsun K?rm?z? Et üreticileri Birli?i Ba?kan? Erdal Do?an, Samsun Ar? Yeti?tiricileri Birli?i Ba?kan? Rasim Kaplan ve üreticiler kat?ld?.

Toplant? öncesi konu?an Bafra Ziraat Odas? ba?kan? Osman Tosuner vermi? olduklar? desteklerden dolay? Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz a te?ekkür etti.

Büyük?ehir çal??malar? hakk?nda bilgi veren Samsun Büyük?ehir Belediyesi K?rsal Kalk?nma Daire Ba?kan? Mehmet Akif Özdemir, Yolun yan?nda, imar?n yan?nda biz k?rsalda sulama, hayvanc?l?k ve üretim ile gerekli çal??malar? Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z?n talimat? ile al??malar? ba?latt?k. Bugün de Ar? Üretici Birli?i ne ana ar?, polen tutucu tuzak, ar? otu ve karabu?day deste?i verece?iz. K?rm?z? Et Üreticileri Birli?i ne de baharl?k ekim için silajl?k m?s?r deste?imiz olacak. Bafra da yo?un olmak üzere Samsun da 17 bin manda ile Türkiye de birinci s?raday?z. Manda Üreticileri Birli?i ne manda süt toplama merkezi, süt sa??m üniteleri ve silajl?k m?s?r deste?i yapt?k. Ziraat Odas? taraf?ndan yeni aç?lan Toprak Analiz Laboratuvar? na bu seneki analizlerinde kullan?lmak üzere kimyasal ilaç deste?ini sa?lad?k. Amac?m?z yeni ve ilkeli ?eyler getirmek. Biz bu çal??malar? yaparken de birlik ba?kanlar?m?z ve birlik ba?kanlar? düzeyinde üniversitemizle bunlar? devaml? koordineli bir ?ekilde yap?yoruz dedi.

Belediye Ba?kan? Zihni ?ahin , Büyük?ehir yasas? ile birlikte belediyelerin çal??ma alan?na sadece yol , asfalt ve di?er projeler de?il, tar?m, turizm , kültür çal??mas? bir çok alana girdi. Büyük?ehir Belediyemizde bizim Bafra m?z?n dünya miras? olan deltas?na büyük yat?r?mlar yapt?lar. Bütün Bafral?lar ad?na te?ekkür ediyorum dedi.

Samsun K?rm?z? Et üreticileri Birli?i Ba?kan? Erdal Do?an, Büyük?ehir yasas? ç?k?p da bütün köyler Büyük?ehir e ba?land??? zaman bizi korku salm??t?. Köylüler olarak, üreticiler olarak özel idare desteklerini ve di?er destekleri nas?l yapaca??z derken, Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z Yusuf Ziya Beyin gelip de bize ödev verip, siz üretin biz destekleyelim anlay???nda olmas?, Bafra Belediye Ba?kan?m?z?n da üreticilere duyarl? olmas? ve Samsun bölgesinde bitkisel yem üretiminin çok dü?ük olmas?n? görmeleri ve sahiplenmelerinden dolay? kendilerine te?ekkür ediyorum ?eklinde konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan 70 ar? üreticine alt??ar adet polen tutucu tuzak, kraliçe ana ar? ve ar? otu, K?rm?z? Et Üreticileri Birli?i ne silajl?k m?s?r da??m? yap?ld?. Bafra Ziraat Odas? Toprak Tahlil Laboratuvar? na da analizlerinde kullan?lmak üzere kimyasal ilaç deste?ine bulunuldu.ACILI BABANIN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

14.05.2016 08:07

Samsun Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz, ?ehit Özel Harekat Polisi Ersan Gürp?nar ?n cenaze töreninde ?ehit babas?n?n elini bir an olsun b?rakmad?.

ACILI BABANIN EL?N? B?R AN OLSUN BIRAKMADI

??rnak ta PKK l? teröristlerin açt??? ate? sonucu ?ehit olan Özel Harekat Polisi Ersan Gürp?nar ?n cenazesi memleketi Samsun un Kavak ?lçesi Kuzalan Mahalesi ndeki babas?n?n evine getirildi.

Burada evinin önünde Kuran-? Kerim okunup yak?nlar?ndan helallik al?nd?. ?ehidin annesi Fadime Gürp?nar babas? Y?lmaz Gürp?nar, karde?leri Okan ve ?clal Gürp?nar ile 22 Nisan da ni?anland??? P?nar Arslan gözya?lar?na bo?uldu. Al?nan helalli?in ard?ndan ?ehidin cenazesi Merve Camiine getirildi. Ö?le namaz?na müteakip k?l?nan cenaze namaz?n? Samsun Müftüsü Veysel Çak? k?ld?r?rken, ?ehidi u?urlamaya gelen binlerce vatanda? gözya?lar?na bo?uldu.

?ehidin cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakan? Akif Ça?atay K?l?ç, Samsun Valisi ?brahim ?ahin, Garnizon Komutan? Tu?general Mehmet ?ükrü Eken, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz, ?l Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti ?l Ba?kan? Muharrem Göksel, ilçe belediye ba?kanlar?, askeri ve mülki erkan, ?ehit yak?nlar? ve vatanda?lar kat?ld?.ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ SAMSUN A GETİRİLDİ

12.05.2016 11:38

Şırnak ta şehit olan Özel Harekat Polisimiz Ersan Gürpınar ın cenazesi memleketi Samsun a getirildi.

ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ SAMSUN A GETİRİLDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü nde görevli iken 15 gün önce geçici görevle gittiği Şırnak ta terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu 23 yaşındaki polis memuru Ersan Gürpınar ın cenazesi Şırnak ta yapılan törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı na ait askeri uçakla Samsun a getirildi. Şehidin cenazesini havalında bekleyen acılı aile uçağın gelmesiyle birlikte gözyaşına boğuldu. Şehidin babası Yılmaz Gürpınar ve kardeşi Okan Gürpınar, uçağın piste inmesiyle birlikte uçağın içine koşarak şehit polisin tabutuna sarılarak feryat etti. Anne Fadime Gürpınar ise şehit oğlunun tabutuna dokunarak ağıtlar yaktı. Şehidin nişanlısı Pınar Arslan da elinde nişanlısının fotoğrafıyla gözyaşlarına boğuldu.

Şehit polis memuru Ersan Gürpınar ın naaşı havaalanına getirildikten sonra İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gülünay Sokak'taki baba evinde evine helallik alınması üzere yola çıktı.

Şehidin Samsun daki karşılama törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.Başkan YILMAZ: Gümrükler Samsun Ekonomisi İçin Önemli

12.05.2016 08:32

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümrük Müdürlüğü nün faaliyetlerinin Samsun ekonomisi ve turizmi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan YILMAZ:  Gümrükler Samsun Ekonomisi İçin Önemli

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Bölge Müdürü Nurullah Erem, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ı makamında ziyaret etti. Gümrük faaliyetleri ile ilgili olarak Başkan Yılmaz ı bilgilendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Bölge Müdürü Nurullah Erem, Samsun adına önemli çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, Arkadaşlarımızla birlikte görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Öncelikle yürüteceğimiz çalışmalarımızda verimli bir hizmet için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilere önem vereceğiz ifadelerini kullandı.

YILMAZ:GÜMRÜKTE YAŞANAN TEKONOLOJİK GELİŞMELER SEVİNDİRİCİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, Gümrük sahalarındaki teknolojik gelişmelerin kent için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Gümrük Müdürlüğü nün faaliyetleri Samsun ekonomisi ve turizmi için büyük önem taşıyor. Çünkü şehrimiz, kara, hava, deniz ve demiryolu ağına sahip dört ilden bir tanesi olarak ülkemizin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden. İhracatımızın artırılması konusunda gümrük işlemleri büyük önem arz ediyor. Son dönemde gümrükte baktığımız teknolojik gelişmeler ise oldukça sevindirici diye konuştu.BAŞKAN YILMAZ DAN TURİZM İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

12.05.2016 08:31

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türk Hava Yolları Samsun Bölge Müdürlüğü nün ilçeleri tanıtmak amacıyla getirdiği Abudabi deki 8 acente yetkilisi ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Yılmaz, acente yetkililerine Samsun un turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatarak, topyekün seferberlik çağrısı yaptı.

BAŞKAN YILMAZ DAN TURİZM İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Samsun un tarihi, turistik ve kültürel yerlerini Orta Doğu Bölgesi ne tanıtmak amacıyla düzenlenen tanıtım turları devam ediyor. Daha önce birçok Körfez ülkesinden çok sayıda THY acente yetkilisi, tur şirketleri yöneticileri, gazeteciler ile iş adamlarını getiren THY Samsun Bölge Müdürlüğü, bu kez de Abudabi deki 8 THY acentesini konuk etti. Kentin doğa turizminde en önde gelen ilçelerinden Saklı Cennet Ayvacık ı gezen misafir acente yetkilileri, Amisos Restourant daki yemekte Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya geldi. Yemekte Ayvacık a hayran kaldıklarını anlatan Abudabi li acente yetkilileri, Samsun da büyük bir turizm potansiyeli olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Samsun’un çok güzel bir bölgeye, coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, turizm konusunda büyük bir potansiyel olduğunun bilinmesini istediğini söyledi. Turizmde konaklama ve alt yapı tesislerinin tamamlanmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, Turizm ürünümüz ne kadar güzel ve değerli de olsa ürünümüzü tanıtmanız, ürününüzü turizm piyasalarında görücüye çıkarmak için güzel bir hediye paketi haline getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız, turizm talebi oluşturmuyor. Şuan konaklama alt yapısı olarak Türkiye nin en gelişmiş şehirleri neye sahip ise bizde de var. Ortadoğu turizmi bize otel değil, doğa, yayla, av turizmini önemsediklerini belirterek, bungalov türü evler talep etti. Şimdi Ayvacık ta bu tür tesisler, kıl çadırlar, günlük hobi ortamları yapmanın ayrıntıları üzerinde çalışıyoruz. dedi.

Turizmde Ayvacık, Vezirköprü ve Kızılırmak Kuş Cenneti üzerinde daha çok durduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, Buralar başka ülkelerde, şehirlerde bulunmayan güzellikte. Ama eksikliklerimiz var. Buralara giden turistlere kendilerini rahat hissettirecek hangi turizm paketini sunacağız diye düşünüyoruz. Yeni turizm paketi hazırlama vizyonunda neler istediklerini onlara da soruyor, sürekli üzerinde çalışıyoruz. Bu turizm konusu, başka bir şey. Bunları süsleyip turizm ürünü haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak da sadece Büyükşehir Belediyesinin görevi olmasa gerek. Topyekün bir seferberlik, çaba lazım. O bakımdan yapmamız gereken çok şey var. İnsanlarımızın turizme bakan algısını da değiştirip, harekete geçirmemiz lazım. Bu heyecanı bünyemizde taşımamız gerek. Bu konuda iki yılın sonunda çok mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. ifadelerini kullandı.

THY Abudabi acente yetkilileri için verilen yemeğe THY Samsun Bölge Müdürü Muhammet Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hanife Papila, Genel Sekreter Coşkun Öncel, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Yurt, Sefer Arlı ve Zennube Albayrak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, Anakent İmar ve İnşaat Genel Müdürü Kadir Koçak da katıldı.

Abudabi acente heyeti bu gün de Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisi, Grand Atakum, Anemon Otel, Amisos Otel, Serra ve Nort Point Otel ziyaretleri, Amazon Köyü, Bulvar AVM, Piazza AVM yi gezerek, incelemelerde bulunacak.